İletişim

TED Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi Programı
Ziya Gökalp Caddesi No:47 
06420, Kolej Çankaya 
Ankara Turkey

Tel: 0 (312) 585 0047

E-posta: englishlanguageeducation@tedu.edu.tr