Başkanın Mesajı

Geleceğin değerli İngilizce öğretmeni adayları,

TED Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı olarak amacımız, sizleri 21. yüzyılda nitelikli bir İngilizce öğretmeninden beklenen yeterliklerle donatmak ve bu misyonu gerçekleştirirken sizlere kutsal öğretmenlik mesleğini sevdirmektir. Programımız, alan bilgisinde derinleşmenizi sağlayacak olan İngiliz dili ve eğitimi alan dersleri, genel kültür bilgi ve beceri düzeyinizi artırmanıza yardımcı olacak genel kültür ve çekirdek dersler ile öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Bir yandan öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenirken bir yandan İngiliz edebiyatının seçkin örneklerini inceleyecek, eğitimde yenilikçi teknoloji entegrasyonu uygulamaları ve ikinci yabancı dil uygulamaları ile kendinizi geliştirme fırsatını da yakalamış olacaksınız. Ülkemizde nitelikli İngilizce öğretmenlerine olan ihtiyacın hiçbir dönemde kapanamıyor olması göz önüne alındığında, alanımızın çalışma imkanlarının ne derece zengin olduğu da görülebilir. Bu vesileyle geleceğin nitelikli İngilizce öğretmeni olmaya aday tüm öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Erdem Aksoy

Bölüm Başkan Vekili