Eğitim ve Öğrenim

Programımız, ihtiyaç duyulan nitelikte öğretmenleri yetiştirmek adına öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımına dayalı eğitim modelini benimsemiştir. Benimsenen modelin gereği olarak, üniversitemizin sağladığı teknolojik olanakların desteği ile aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı eğitim ortamları öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

TED Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Programında yer alan derslerin çeşitliliği, öğrencilerimize birbirinden farklı alanlar arasındaki ilişkileri görme ve bu sayede hedeflerini çeşitlendirme ya da geliştirme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, programımız öğretmen yetiştirme misyonunu sadece yurt içindeki kuruluşlara yönelik amaçlarla sınırlamayıp, yurt dışına yönelik amaçlarla güçlendirmektedir.

Sonuç olarak TED Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Programı; yaşam boyu öğrenme süreçlerini yönetebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini mesleki ve kişisel gelişimi için kullanabilen, eğitim sisteminin ihtiyaç ve problemlerini analiz edebilen, çözümler üretebilen, çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerinde bilim, felsefe, sanat ve eğitimin gerekliliğini bilen, eğitim yöntem ve teknolojilerinden yararlanabilen, yabancı dil eğitimi alanında araştırmalarda yer alabilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken ve diğer disiplinlerle işbirliği yapabilen öğretmenleri toplumun hizmetine sunmaktadır.