TED Tam Destek Bursu Kapsamında Prof. Dr. Tevhide Kargın Eğitim Verdi

TED Tam Destek Bursu kapsamında, gönüllü olarak destek dersleri veren TED Üniversitesi öğrencilerine, sınıflarındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri derse etkili bir şekilde katmak için neler yapabilecekleri konusunda Prof. Dr. Tevhide Kargın bir seminer verdi. 23 Şubat 2018 Cuma günü gerçekleşen seminerde değinilen noktalar şu şekildeydi:

• Öğrenciyi tanıma amacıyla kendisiyle ve ailesiyle iletişim kurma.

• Bilgi formu oluşturup gerekli bilgileri toplama.

• İngilizceyle tanışıklıklarının ne durumda olduğunu öğrenme.

• Var olan performans düzeylerini belirleme.

• Düzeylerini belirledikten sonra amaç oluşturma.

• Öğrenim sürecinde kullanılacak araçları belirleme.

• Öğrenim sürecini planlama.

• Değerlendirmenin nasıl yapılacağına karar verme.

• Ev ödevlerini belirleme.