Sunu: Dr. Zeynep Bilki

TED Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

“İkinci Dil (L2) Okuyucularının ve Metinlerinin Yakından Gözlemi: Metin Uyumu ve Bağlaşıklığına Dayalı Anlam Çıkarımı"

Dr. Zeynep BİLKİ

Tarih: 6 Eylül 2016, Salı
Saat: 10:00 – 10:30
Yer: D126

Özet: Çoklu nitel araştırma yöntemlerini kullanan bu araştırmada, ileri seviye, İngilizce ikinci dili olan okuyucuların anlam bağlaşıklığı açısından farklılık gösteren metinler ile olan etkileşimleri, yine bu okuyucuların onları anlam çıkarmaya kadar götüren anlam betimleme süreçleri üzerindeki bakış açılarını da dikkate alarak incelemektedir. Gömülü teori kullanılarak analiz edilen veri ortaya çıkarmıştır ki çalışmaya katılan okuyucuların anlam betimleme aktiviteleri "lokal" ve "global" olarak adlandırılan iki farklı okuma süreci sırasında ve bu süreçler arasında özellikle de düşük bağlaşıklı metnin betimlenme sürecinde farklılıklar göstermektedir. Okuyucular arasındaki farklılıklar ayrıca metinlerden kurulan anlamın sadece bu iki anlam betimleme sürecine bağlı olmadığını, okuma metinlerinde kullanılan anlam bağlaşıklığı bağlantılı metinsel kavramlar ve de metin içinde aktarılan bilgi hiyerarşisine bağlı olarak kullanılan okuma stratejileri ile de ilgili olduğunu doğrulamaktadır. Ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak, çalışma metin işleme teorileri ve de ileri ve düşük seviye okuyucular ile kullanılacak ikinci dil okuma çalışmaları ve materyalleri üzerine öneriler sunmaktadır.

Date: 
Salı, 6 Eylül, 2016 - 10:00