Ana içeriğe atla

Uzaktan Eğitimde Öğrenen Öğreten Rolleri: Bağlantıcılık ve Rizomatik Öğrenme!

Tarih: 

 

Öğrenme ve öğretim süreçleri okul ve üniversiteler gibi sadece yapılandırılmış formal ortamlarda değil, çevrimiçi ağlarda ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle yapılandırılmamış informal ortamlarda yaşam boyu gerçekleşen bir etkinliktir. Eğitimin bu şekilde tanımlanmasıyla yaşanan paradigma değişimi öğrenen ve öğreten rollerini de sorgulamayı gerektirmektedir. Eğitim sadece doğrusal simetrik bir süreç değil; asimetrik ve kaotik bir süreçtir. Bu bakış açısıyla öğrenen ve öğreten rolleri kadar öğrenmeyi açıklayan ağlara dayalı öğrenme kuramlarını da günümüzde işe koşmamız bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılayan iki tane öğrenme kuramı bulunmaktadır. Bunlardan ilki çevrimiçi ağlarda öğrenmeyi açıklaya Bağlantıcılık kuramı, bir diğeri ise öğrenen davranışlarını açıklayan Rizomatik Öğrenme Kuramıdır.

Değişen ve dijitalleşen dünyada genelde eğitim, özelde ise ikinci dil edinimi de bu değişime kayıtsız kalmamıştır. Bu bağlamda eğitim dünyasındaki güncel gelişilmelerin yanı sıra ikinci dil edimindeki yansımalar 27 Nisan 2021 tarihinde Yüksek Lisans öğrencileri ile ELEP 591 Seminer dersinde Prof. Dr. Belgin Aydın moderatörlüğünde Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt tarafından tartışılacaktır.